Eskilstuna-Kuriren vanärar sin grundare J A Selander

J A Selander - grundare av Eskilstuna-Kurirens stiftelse som äger tidningen

Eskilstuna-Kuriren har i en ursinnig attack mot det medborgar-journalistiska initiativet, Granskning Sverige, helt och hållet frångått den anda i vilken tidningens grundare och långvarige chefredaktör, Johannes Anton Selander, verkade. Det är tragiskt att se tidningen gå till attack mot medborgare som bara utför det jobb som tidningens grundare var beredd att gå i fängelse för. Det kan gå så fel när människor inte håller på sin integritet. De som sitter i styrelsen för Eskilstuna-Kuriren borde skämmas, chefredaktören borde be om ursäkt och den som står bakom den undermåliga och smått skrattretande amatörmässiga s.k. ”granskningen” borde aldrig mer få arbeta som journalist – det hade med all säkerhet J A Selander tyckt. Fria Sidors granskning av Eskilstuna-Kuriren, dess grundare, avsikter och önskemål och av Granskning Sverige visar på ett skrämmande Sverige, där tidigare högt hållna principer som integritet, ärlighet, yttrandefrihet, saklighet och ödmjukhet helt har kommit att kastas i papperskorgen. Eskilstuna-Kurirens klavertramp, eller ska vi säga bottenkänning, där man t.o.m. får uppbackning av självaste statsministern, visar med önskvärd tydlighet hur illa ställt det är med moder Svea idag – år 2017. Johannes Anton Selander, en mycket berömvärd och hedervärd man, vänder sig i sin grav. Den saken är fullständigt klar.

Eskilstuna-Kuriren

Eskilstuna-Kuriren är en liberal dagstidning, som publicerats i Eskilstuna sedan 1890, från 1955 under namnet Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning. Ansvarig utgivare är (2015) Eva Burman. Bland tidigare medarbetare märks framför allt J A Selander (1887-1964), chefredaktör 1920-1962. En känd och tongivande ledarskribent i Eskilstuna-Kuriren idag är Alex Voronov. Han är född av en rysk mor och en far från Uganda. År 2005 belönades Alex Voronov med Liberala skrivarpriset av Liberal Press i samband med Liberala dagen och Sveriges Vänsterpressförenings hundraårsjubileum. Han har intervjuats som politisk expert i Studio Ett i Sveriges Radio P1 och Agenda i SVT 1.

Tidningen ägs till 100% av Eskilstuna-Kurirens Stiftelse.

Eskilstuna-Kurirens Stiftelse

J A Selander donerade sina aktier till Eskilstuna-Kurirens Stiftelse. Han skrev dess stadgar som skulle vägleda tidningen efter hans bortgång. Stiftelsen ska ha fem ledamöter som i sin tur utser chefredaktören. Denna ska ha stor självständighet att utföra sitt arbete. I bolagsstyrelsen sitter Eva Burman (2015), chefredaktör Eskilstuna-Kuriren, Sören Axelsson (2012), styrelseordförande Sörmlands Media, HR-konsulten Eva Karlsson (2012), Anna Greta Lund Niemann (2012), VD Länsförsäkringar Södermanland, förre direktören för parken Zoo i Eskilstuna Urban Wallin(2012) och Anders Westermark(2012), VD för tidningen Norran i Skellefteå. Uppgifterna avser 2012 förutom för Eva Burman.

Styrelsen ska tillse att tidningens politiska ledning anförtros en person som är väl förtrogen med de liberala idéerna, själv uppriktigt besjälad av dessa och kompetent att i tidningen föra deras talan.”

Johannes Anton Selander (1887-1964)

J A Selander är den som grundat Eskilstuna-Kurirens Stiftelse och skrivit dess urkund. Vem var då denne man och i vilken anda verkade han?

Han föddes i Jämtland, son till sadelmakaren Per Jonson och Ingeborg Olofsdotter, och påbörjade sin journalistbana redan vid 19 år. Var chefredaktör på Hudiksvalls Nyheter i sju år och var chefredaktör på Eskilstuna-Kuriren i 42 år från 1920-1962. Han levde under krigstiden och var en stark förkämpe för yttrandefriheten och stark motståndare både till Nazist-Tyskland och Sovjetunionen.

Politisk hållning

J A Selander var klassiskt liberal, för marknadsekonomi och varnade för ”det farliga socialistiska experimentet”. Han var stark motståndare till bidrag då han ansåg att det skulle leda till en ”understödsagenda” och försoffa folket. Han var t.om. skeptisk mot folkpartiets program, som han ansåg flörtade med socialdemokraterna i frågan om ekonomisk demokrati och hade en för långtgående socialliberal inriktning. Selander talade ironiskt om att de politiska partierna tävlade om vem som var ”social, socialare, socialigast”. Han ömmade samtidigt, mer än vad som var normalt på den tiden bland liberaler, för ”småfolket”, det arbetande folket. Han var engagerad i kommunpolitiken och hade en stark känsla för ”smedstaden” Eskilstuna.

Selander var under krigsåren ansluten till den antinazistiska Tisdagsklubben, där han var en drivande kraft. Han upprätthöll också kontakter med danska och norska motståndsmän, bl.a. Willy Brandt.

Yttrandefrihet

Han blev åtalad för sin yttrandefrihet, en tid då Sverige hade att förhålla sig till två stormakter vid vår nära gräns. Selander bestred åtalet, bland annat med motiveringen att

”sanningen kan icke betecknas som smädlig”.

Sin största insats som publicist gjorde han under krigsåren 1939-45 då han blev en av de ledande antinazistiska opinionsbildarna i Sverige men var också kritisk till kommunistiska Sovjetunionen. Selander kallades ofta ”en stridsman i det fria ordets tjänst”. Han intog en mycket självständig hållning även i inrikespolitiken och kunde reta det politiska etablissemanget genom sin kritik.

Ett enat Norden

Selander var under andra världskriget även medlem av Samfundet Nordens Frihet, en förening som verkade för nordisk enighet under andra världskriget. Samfundet bildades som en direkt konsekvens av att det finska vinterkriget bröt ut 30 november 1939. Det sovjetiska angreppet uppfattades som ett hot mot Sverige och hela Norden. Samfundet propagerade för ett försvarsförbund mellan nordens länder för att skydda sig från anfall i öster. När Tyskland sedan ockuperade Danmark och Norge motsatte man sig även det. När så Finland, sommaren 1941 åter gick i krig mot Sovjetunionen, den här gången sida vid sida med Nazityskland, fortsatte man ändå att verka för ett enat norden, ja t.o.m. en Nordisk Union.

Samfundet gav ut en tidskrift, Nordens Frihet, 1940-1945.

Selander var medveten om rasbegreppet och skrev i sin argumentation för att Sverige skulle stå upp för Finland mot Sovjetunionen:

”Finns det inte även en svensk stam både i själva Finland och på Åland som hotas av våld och förtryck? Ha vi inga skyldigheter mot denna? Vad säger Sveriges socialdemokratiska regering?”

Nykterhetskrav

J A Selander var nykterist och i stadgarna bestämmer han att ”tidningen skall ”företräda en på sociala och etiska motiv grundad helnykterhetsvänlig hållning. I konsekvens härmed får tidningens annonsavdelning icke upplåtas för rusddrycksannonser””.

Medborgarpremie

Selander ville att personer som arbetade under ”mera strävsamma villkor och mindre gynnsamma omständigheter” skulle belönas och tänkte då på att ”en bonde, lantarbetare, hantverkare, industriarbetare eller deras hustrur, vilka under stora uppoffringar, mycket slit och släp aldrig blir uppmärksammade”” skulle kunna få en ”medborgarpremie” från stiftelsen på upp till 1000 kr (1940 års penningvärde, 23 600 kr i dagens penningvärde).

Eskilstuna-Kurirens våldsamma attack på Granskning Sverige

I en fullständigt våldsam attack på medborgarjournalistiska initiativet Granskning Sverige, som tidningen kallar Trollfabriken, försöker man framställa dem som nazister, rasister och fyllda av hat. Tidningen påstår att Granskning Sverige håller på med ”fake news” och klipper och klistrar sina reportage för att ändra på andemeningen.

Här bara ett axplock ur medias rapportering och karaktäristik av Granskning Sverige: (allt Unvisit)

Eskilstuna-Kuriren: SD tar inte avstånd från Granskning Sverige

Eskilstuna-kuriren: Så styrs den svenska trollfabriken som sprider hat på nätet

Eskilstuna-Kuriren: Löfven inte förvånad att SD sprider Granskning Sveriges klipp

Även DN hakar på för att ge ved till brasan:

Mathias Ståhle, en av granskarna säger i DN’s artikel ”jag vill inte leva i deras samhälle …deras arbete är i grunden en attack på vårt land..det finns en bok ”Någon som inte älskar oss håller på att förändra vårt land”, lite så känner jag personligen..Jag vill inte leva i det samhälle de vill bygga, ett samhälle där man beundrar Nazityskland, Ryssland och Iran för att de är ”starka” och ”enhetliga”. Det är inte mitt Sverige”.

Björn Wiman på DN säger: ”de håller på med fejknyheter..att kalla Granskning Sverige för journalistik är lika dumt som att kalla en tvååring med bultbräda för snickare”. ”Dagens troll lurar till sig intervjuer med hjälp av fejkade identiteter med syfte att sprida främlingsfientlighet och hat mot politiker, opinionsbildare och journalister. ”Mathias Ståhle har gjort ett modigt och livsviktigt reportage. I synnerhet i en tid då Sverigedemokraterna bjuds in till samtal om kultur- och mediepolitiken och ett tvättäkta Twittertroll har sin hemvist i Vita huset.”

Granskning Sverige

Granskning Sverige är ett medborgarjournalistiskt initiativ. Tanken är att eftersom journalisterna idag inte granskar makten, så måste medborgarna själva göra det. Vem som helst kan ta kontakt med dem och börja ringa makthavare och ställa frågor. Granskning Sveriges huvudkanal har i dagsläget 243 reportage, i varierande längd. Tre har mer än 100000 visningar, 35 reportage har mer än 30000 visningar och 144 har mer än 10000 visningar.

De mest visade reportagen är med Lars Lindström där GS frågar vad han menar med ”SD’s rätta ansikte”. GS undrar varför Lars kallar SD rasistiska bara för att de talar om svenskar som ett folk, men att kalla samerna för ursprungsfolk är, enligt Lars, inte något fel. Det näst mest visade handlar om ”Skavlan-Skandalen” där GS avslöjar att Skavlan ljög för Åkesson, att SVT låtit Löfven ljuga om SD’s bakgrund, att Skavlan ljugit för sina egna tittare och att SVT delat in publiken i studion för att psyka Åkesson och få honom ur balans. Det tredje mest visade klippet är ”Fredrik Reinfeldts dolda hemligheter” där GS intervjuar förre moderatledaren Bo Lundgren som säger att Reinfeldt medvetet ville krossa den svenska välfärdsstaten. Man intervjuar också Reinfeldt egen pappa som berättar chockerande saker om sin son.

Tittar vi på de med flest visningar avser granskningarna:

En fotograf som griper en rånare, en intervju med Interasistmen – Henrik Johansson, fråga till SR’s Sara Eriksson om Front National, vänstervåldet, intervju med en S-avhoppare, granskning av våra pensionspengar, granskning av Sveriges äldsta person, Expressen & Aftonbladets lögn om gruppvåldtäkt, intervju med Stefan Löfvens stabschef, granskning av att SVT hittat på rasistisk historia, Zara Larssons attack på män, intervju av S-feministen Anna Norling, fråga om varför SVT inte visade en muslimsk äggkastning, intervju med Lyra Ekström Lindbäck om hennes förslag till islamisering av Sverige, o.s.v

Hur många av dessa reportage hyllar då rasism, nazism och hur många ger uttryck för hat? Fria Sidor har inte hittat något.

Rasism/Främlingsfientlighet

Det som Eskilstuna-Kuriren påstår är rasism handlar istället om att Granskning Sverige ställt frågor om varför t.ex. judar och samer anses vara ett folk men att svenskar inte gör det? Någon nedsättande ton mot judar eller samer går inte att finna i dessa granskningar över huvud taget.

Hat

Något hat går absolut inte att finna i en enda video. Det är raka frågor man ställer till makthavare, opinionsbildare och journalister som de nästan aldrig kan svara på. Det är knappast att betrakta som hatfullt.

Falska nyheter

Granskning Sverige ställer frågor och redigerar sedan men andemeningen i det som sägs av den som blir intervjuad förvrängs aldrig. Granskningarna upplevs absolut inte som falska och allt finns dessutom dokumenterat, för var och en att själv lyssna på. Kan något vara falskt som den intervjuade själv säger?

Lever Eskilstuna-Kuriren upp till grundaren J A Selanders urkund?

Politik

Vad gäller J A Selanders hängivenhet till den klassiska liberalismen och rädsla för att ge bidrag som skulle skapa en socialdemokratisk ”understödsagenda” så lever de inte upp till detta önskemål eftersom dagens massinvandring skapar ett stort anta bidragstagare.

Selanders önskemål att värna det ”arbetande småfolket” håller de sig inte heller till eftersom det är uppenbart att det är främst de med låg utbildning som tvingas konkurrera på en ny ”låglönemarknad”, något som kanske Reinfeldt önskade sig, men knappast Selander själv.

Det är också sannolikt att Selander inte skulle ha gillat att man haft en sådan person som Alex Voronov anställd som politisk skribent eftersom han inte bara, bevisligen ljuger, då han förnekar sanningen – att no-go-zoner existerar i Sverige, förnekat att det begicks några våldtäkter i Kalmar på nyåret och dessutom hyllar Muslimska Brödraskapet, en organisation med nära kopplingar till CIA som fått pengar och vapen för att infiltrera och sabotera i muslimska länder och hindra deras självständighet från USA. J A Selander värnade om alla nationers självständighet och värjde sig mot inflytande från främmande makt. Det gällde inte bara i Sverige och Norden utan var en princip som skulle gälla för alla länder.

Yttrandefrihet

Vad gäller yttrandefrihet, som var Selanders viktigaste gärning, har Eskilstuna-Kuriren helt gått bort sig när man attackerar enskilda medborgare som ringer för att granska makten. Media är idag synonym med makten, rikets styre och media har så lika uppfattning, att media aldrig längre behöver granska makten men det var ju just det som Selander så innerligt önskade att tidningen skulle göra. Sanningen var enormt viktigt för Selander. Han sade:

”sanningen kan icke betecknas som smädlig”.

Här gör Eskilstuna-Kuriren fel som inte ger svenska folket sanningen, i allt. Man gör fel som mörkar om brottsligheten, massinvandringens kostnader, mångkulturens misslyckande, o.s.v. Vad värre är man gör något som Selander sannolikt hatade, man ljuger, t.ex. genom att kalla Granskning Sverige för nazister, trollfabrik och hatare.

Eskilstuna-Kurirens Stiftelses styrelse borde verkligen ta sig en rejäl funderare om tidningen idag verkar i dess grundares anda.

Nordiskt enande

J A Selander värnade om den svenska folkstammen i Finland och i övriga nordiska länder och önskade en frihet från inflytande utifrån. Han menade att Sverige hade skyldigheter mot den svenska folkstammen och den finländska också för den delen. Här gör Eskilstuna-Kuriren ytterligare ett fel som menar att det är rasism att tala om ett svenskt folk och att folkvalda politiker främst borde ha ett ansvar för det. Det ansåg i alla fall J A Selander, något som man nu inte tycks bry sig om alls. Selander värnade också sin bygd och de som bodde där. Då borde Eskilstuna-Kuriren motsätta sig globalismen, avindustrialiseringen av Sverige, nedläggningen av svenskt jordbruk, m.m., annars lever de inte upp till Selanders vilja.

Förbud mot rusdrycksannonser

J A Selander skrev uttryckligen att någon annonsering för rusdrycker fick inte ske i tidningen. Det lever man inte heller upp till. Man välkomnar både öl- och vinannonser.

Medborgarpremie

J A Selander värnade om det arbetande och strävsamma folket och skrev i instruktionen för stiftelsen att de skulle ge en medborgarpremie på 23600:- till

”en bonde, lantarbetare, hantverkare, industriarbetare eller deras hustrur, vilka under stora uppoffringar, mycket slit och släp aldrig blir uppmärksammade”

Det lever man inte heller upp till. Någon arbetare, bonde eller deras hustrur för den delen, har inte sett röken av någon medborgarpremie. Istället finansierar man ett Kulturpris på 40000:-. Christer Lindarw fick det år 2016 ”för att han visar oss alla att man kan vara som man är”. Nominerade var Arkan Asaad, som arbetar för att motverka tvångsäktenskap, Flen Världsorkester, vars grundare Lutte Bergs utgångspunkt var att ”Flen, som rymmer flyktingar från hela världen, måste ruva på en stor reserv av musikaliskt folk.” och Karin Ögren, nominerad för sin ”hållbara konst”.

Selanders stiftelseurkund kan inte vara tydligare men grundarens vilja struntar man blankt i.

Sammanfattning

Det står helt klart att Eskilstuna-Kuriren inte lever upp till ett enda krav som grundaren J A Selander nedtecknade i stiftelseurkunden. De lever inte heller upp till hans anda. Visserligen har man revisorer som ska granska om man gör det men det är svagsint att avhända sig den skyldigheten, som styrelsen har mot stiftelsens grundare, för att få ett ”alibi” från en revisionsfirma. Fria Sidor är inte insatt i juridiken kring stiftelser men frågan är om man inte på något sätt skulle kunna stämma dem inför en domstol, då man så hjärtlöst valt att helt strunta i J A Selander vilja och det han brann för. Det är trots allt han som gjort att de ens existerar idag.

Paradoxalt nog förefaller det vara Granskning Sverige som lever upp till J A Selanders testamente. De slår uppåt, inte neråt, granskar, orädda, makthavare, de står på det arbetande folkets sida, mot etablissemanget, värnar den svenska och nordiska folkstammen och är helt emot totalitära ideologier. Kanske borde Granskning Sverige ha rätt till Selanders arv istället? De som står bakom Granskning Sverige kan bära högt huvud och känna stolthet att de, till skillnad från Eskilstuna-Kuriren och dess styrelse och ledning, varje dag lever upp till de verkligt fina och hedervärda ideal som besjälade Johannes Anton Selander.