Det finns en kraft som är så stark att ingen vågar tala om den

Woodrow Wilson

Fria Sidor ska i Dagens Citat också kortast möjligt försöka sammanfatta den stora bilden, så långt som vad den Fria Forskningen hittills kommit fram till. Förhoppningsvis får du lite att fundera på och lägga ditt eget pussel. Dagens citat är från President Woodrow Wilson.

Woodrow Wilson var själv i händerna på en kraft som är så stark att ingen ens vågar tala om den. Han hade själv fått uppleva den och den finns än i dag. Han skrev i sin bok ”The New Freedom” 1913: (fritt översatt)

”Sedan jag blev politiker har jag hört vad många sagt till mig privat. Några av de ledande personerna inom näringslivet, är rädd för någon, är rädda för något. De vet att det finns en kraft så organiserad, så subtil, så vaksam, så sammanflätad, så total, så genomträngande, att de gör bäst i att inte tala högt när de fördömer den.”

Den stora bilden i Europa

Kyrkan tappar mark

Europa och Ryssland hade i tusen år levt under ortodox kristendom och katolicism. 99% av alla var livegna bönder eller arbetare och slavade under kyrkan och aristokratin. Deras liv var ofta inte lätt. Inte sällan, från tid till annan kunde judar leva fritt i samhället. Ofta, till följd av folkets vrede, fick de leva åtskilda. Exakt varför folket, gång efter gång, kände sig svikna och bedragna får Fria Sidor forska vidare om. Dessa judar levde åtskilda, men hade det inte sämre än någon annan i samhället på den tiden. När så på 1600-talet protestantismen och kalvinismen (Calvin var jude), uppluckrade den centrala kyrkans makt, öppnades samhällena i högre grad upp för dem.

Aristokratin inte längre överst

I samband med den industriella revolutionen och framväxten av ”skapandet av pengar ur tomma intet”, först i Storbritannien, sedan i Kontinentaleuropa, lämnade folket bondelivet för att istället leva i slummen som industrislavar. Det var förfärliga levnadsförhållanden. Samtidigt kunde man nu trolla. Pengar kunde skapas ur tomma intet. Detta blev en revolution som knappt går att beskriva, eftersom makten nu försköts från aristokratin och kyrkan till bankirerna. Aristokratin kom så med tiden att vara helt beroende av dessa pengar ”skapade ur tomma intet”. De bytte så plats med de judar som tidigare tjänat och intog nu istället den underordnade rollen. Man hade fortfarande gods, slott, titlar och flärd som man kunde sälja. De förstod aldrig, kanske inte ens idag, att de aldrig hade behövt ge andra rätten att trycka pengar.

Arbetaren gick från att ha trälat på ett gods till att utnyttjas hänsynslöst nu som ”fria” betalda arbetare. Aristokratin fick motvilligt pantsätta sina gods, sälja sina titlar, gifta bort sina döttrar till de nya makthavarna – bankirerna. En grogrund lades för ett folkligt missnöje och ett förakt mot de som tidigare låtit dem slita på sina ägor. Något som genom propaganda till fullo skulle komma att utnyttjas vid ”spontana” revolutioner.

Revolutionerna planerade

Det står emellertid klart idag att det som skedde inte gjorde det av en slump, franska revolutionen är en kopia på den ryska. I båda fallen finns bevis för att man inom ”hemliga sällskap” arbetade frenetiskt för att få till stånd en samhällsomstörtande aktivitet. Dessa s.k. ”spontana” revolutioner var i själva verket planerade och iscensatta statskupper. Detta är inte någon ”teori” utan finns väl dokumenterat. Båda dessa revolutioner innebar enormt mänskligt lidande men var också två gigantiska stöldoperationer. Det var ofattbara belopp i guld, pengar, konst, land och byggnader som hamnade i bankirernas fickor. Endast aristokrater som var medlöpare klarade sig. Många arbetare kunde inte bry sig mindre, men stöldgodset kom inte dem till del.

Bankerna utnyttjade sin makt i politiken

Det viktiga här är att eftersom bankirerna oftast var judar de nu också fick möjlighet att påverka utvecklingen politiskt. Vi vet att familjen Rothschild, som Fria Sidor ska visa senare, ständigt arbetade för den samlade judenheten. Man började med små krav om att låta dem fritt få verka i samhället (mot befolkningens vilja). Ofta följde politiska förändringar med som krav för att ett lån skulle beviljas. Steg för steg, år för år, tryckte man på och arbetade för sin egen grupp. Med tiden blev det olagligt för befolkningen att ens påtala att man inte önskade låta sig styras och kontrolleras ekonomiskt eller politiskt av judar. Det kallas idag antisemitism. Antisemit=Den som inte vill låta sig styras av judar.

När judarna fick bestämma

Allt fick sin kulmen med den ryska judiska revolutionen och bolsjevismen spred sig nu som en löpeld genom Kontinentaleuropa. De revolutionära agitatorerna var nästan alltid judar och de fick kapital för sin verksamhet av de judiska bankirerna. Så blev det när judenheten frigjordes. Det var det vi fick när vi släppte denna kraft fri. 200 miljoner dog, slaktades och förnedrades. De ledande skikten skulle bort. Man dödade aristokratin, tänkare, konstnärer, filosofer och samhällets ledande skikt kapade man likt ”ormens huvud” först. Så skedde både i den franska och ryska ”revolutionen”. Sedan dödade man vanligt folk. 90% av alla som dödades var vanliga människor längre ner i samhällshierarkin. Samtidigt plundrade man inte bara de förmögna, även småbönderna skulle betala. Stöldgodset skickades till bankirerna som finansierat ”revolutionen”. Allt finns idag dokumenterat, något som Fria Sidor ska visa i senare inlägg.

Man lyckades på så sätt snabbt omstörta samhället och ta bort alla gamla strukturer som höll upp det. Så skulle man snabbt få plats med det nya. Samtidigt skapades konflikter och krig där bankirerna lånade ut till båda sidor. Villkoret var alltid att den som segrade skulle ta på sig ansvaret för de skulder som den förlorande makten hade. Krig var helt riskfritt. Har du hört talas om någon bankir som förlorat pengar p.g.a. krig?

Folket söker förgäves resa sig

Det kom en naturlig motreaktion mot detta framför allt i Tyskland och Österrike. I Ryssland hade man en terrordiktatur, där allt motstånd var omöjligt men i Tyskland hamnade man ”bara” under fattigdom, skuldslaveri och förtryck. Resningen var svår och långsam. Det tog tid men man gjorde i alla fall ett försök att frigöra sig. Hitler pekade på vilka som låg bakom och han hade folkets stöd till 97% i fria, övervakade, val. Detta gjorde dem omgående dömda till utplåning. Det var bara en tidsfråga när, inte om, Tyskland nu skulle straffas ännu hårdare. Varför ha bråttom? Krig skapar behov av nya lån, förstör samhällsstrukturer ytterligare och man tjänade inget på att tidigt kväva tyska folkets resning. De Allierade hade 100 ggr större styrkor än Tyskland och mer modern utrustning. Stalin fick allt av USA, Frankrike och Storbritannien. Han brydde sig inte heller om liv, så det var bäst att låta Sovjet stå för huvuddelen av de mänskliga förlusterna.

De tyska folket fick sin lycka och sitt självbestämmande i några år men lyckan blev kortvarig. När man så krigat tillräckligt länge, söderbombat den tyska civilbefolkningen och också skapat sådant hat hos tyskarna, att vedergällning mot judarna var oundviklig, var det dags att fullständigt krossa dem. Något vidrigare har mänskligheten sällan skådat. Så påbörjade man efter kriget ”avnazifieringen”. Folket skulle nu lära sig att man inte fick vara fria från den judiska makten. Istället skulle man inte tänka på den, inte tala om den och bara lyda.

Total underkastelse under den judiska världsordningen

På detta sätt hade nu västvärlden hamnat fullständigt i de judiska händerna. Pressen, politikerna, universiteten, adeln, kyrkan, fackföreningarna, o.s.v. Här var USA, Storbritannien, Frankrike, nu också Tyskland, Ryssland, Österrike under total judisk kontroll. Man fick helt fritt spelrum och började med idéer som mångkultur, massinvandring och normkritik och att också göra om människors tänkande. Vi var inte bara skuldslavar utan skulle nu också vara tankeslavar. De mest absurda idéer och tankar blev nu sanningen och sanningen en lögn. Där är vi så idag.

Ett litet antal bankirer kontrollerar allt

Rothschild och ett antal inflytelserika familjer skapade och styr Israel. Det finns hundratals gator, byggnader och monument som är uppkallade efter Rothschild i Israel. De kom tidigt att dominera Storbritannien, Frankrike och sannolikt också USA. Israel styr USA. Det har de själva sagt och vi vet det eftersom du inte ens kan bli vald till kongressen om du inte till 100% stödjer Israel. Kongressen applåderar 39 ggr när Netanyahu kommer på besök. USA, Kanada, Australien, Storbritannien och Frankrike styr sedan ett enat Europa genom EU och NATO. Som en kvävande matta över allt ligger en helt kontrollerad press som ger oss samma budskap dag ut och dag in. Mer i det fördolda har vi 100-tals intresseorganisationer, Bilderberggruppen, Kommittén 300, Trilaterala Kommissionen, Council of Foregin Relations men också många hemliga sällskap där man påverkar, styr och övervakar. I Storbritannien har man, som i många andra länder, gift in sig i adeln men lika viktigt är kontroll över CIA, MI5, MI6, Mosad, o.s.v. Inflytandet kan inte överskattas.

Man är inte riktigt klar med sitt bygge

I Sydamerika kontrollerar man inte alla länder. I Brasilien lyckades man nyss avsätta en motsträvig president. Man har inte samma grepp om södra Europa som norra, där katolicismen ännu dröjer sig kvar och man inte lika ofta glor på ”dumburken”. Ryssland, Indien och Kina är stora frågetecken. Vi vet att man redan i början på 1900-talet tog över Ryssland och Kina, genom kommunismen. Även Kina fick stöd från bankirerna i sin ”revolution” och rådgivarna var inte sällan judar. Men hur är det idag?

Kommunismen ett system som inte kan låna

Det visade sig dock att kommunismen inte fungerade. Folket arbetade inte. Samhället föll samman. Då kunde man inte låna ut några pengar heller. Tyskland fick också komma tillbaka för att Israel skulle kunna få sina krigsskadestånd, upp emot 500 miljarder kronor ackumulerat för de ”6 miljonerna”. Det gynnar dem inte om folket inte slavar för dem. Dock måste varje form av nationalism och patriotism först krossas eftersom där lurar ett folk som då inte längre vill låta sig styras utan vill ha sin självständighet tillbaka.

Börjar man tappa greppet eller går allt enligt planen?

Den stora frågan är, vilket Fria Sidor, ännu inte har något grepp om är om man sedan av ”misstag” tappade kontrollen över Ryssland och Kina? Varför skulle man tillåta det? En annan fråga är varför Trump tillåts föra fram kritik mot pressen och ”systemet” som ju är de själva? Kan det vara så att efter att man fått fullständig kontroll och fått fritt spelrum för sina idéer tappat sin kraft? Samtidigt tycks det i Sverige bli allt värre för de som har egna åsikter och tänker själv. Det går inte att undvika att se att man hetsar enormt mot Ryssland. Vill man ha ett tredje världskrig? Varför? Vill man igen, att antisemitismen ska växa sig stark, så att man återigen kan ”krossa” den och sedan få världsherravälde, eller har man nu också ”goda krafter” inom judenheten som använder sin förmåga mer konstruktivt än sina förfäder, som mest stod för ondska?

En tankerevolution på gång i USA?

Tyvärr finns här inga enkla svar. Fria Sidor famlar i mörkret men kommer inte sluta tänka. Det går inte att bortse ifrån att i USA nu sker något stort. Etablerade medier blir nu avslöjade som de lögnare de är. Alternativ, fri media, växer varje dag! En tankerevolution kan vara i görande. I så fall kan det jämföras med en mindre revolution, det som nu sker i USA. Eller vill man vagga in oss i en falsk trygghet att vi har ett val? Hala ut, för att sedan hala in?

Fria Sidor tror, som framförts tidigare, att vi måste försöka förstå, men att lösningen är ganska enkel – att vi börjar, först inse, sedan tala om att vi har ett eget intresse att bevaka. För att göra det måste vi till att börja med acceptera att det finns etniska svenskar och att denna grupp har en rätt att värna sitt eget intresse, samma rätt har alla andra. Det folk som inte, av olika skäl, tycker det är viktigt att existera kommer att försvinna, allt enligt naturens eviga lagar.