Den värdelösa Värdegrunden

Idag har Värdegrunden, med stort V, tagit över folkstyret. Folket får nämligen bara tycka olika så länge de håller sig inom den snäva Värdegrunden. Tankar utanför den är odemokratiska. Det var ett listigt sätt att bli av med folkstyret. Kanske kan vi säga att det är en kupp. Vi har inte ens fått rösta om den. Men det är samtidigt onödigt eftersom vi har ju Värdegrunden nu. Istället för folkvalda politiker har vi fått Överstepräster som bestämmer vad som är rätt och fel. En ny modern religion. Det låter bra, eller hur?

Allas lika värde

Högst på altaret står ”allas lika värde”. Det låter väldigt bra men är ett högst abstrakt begrepp. Det är visserligen sant att alla är lika mycket värda men inte för mig eller dig. Ur ditt eller mitt perspektiv skiljer det sig fullständigt vilka vi anser vara mest värda i våra liv. Det är högst sannolikt att du anser att, för dig, är din familj mer värd än min. Fundera själv på hur mycket av dina egna pengar du är beredd att skänka till grannen? De flesta av oss skulle inte komma till höga belopp. Varför förutsätter man att vi då, via skattsedeln, ska betala hundratals miljarder till främlingar som behagar sätta sin fot i Sverige – varje år?

Principen strider helt mot naturen som följer närhetsprincipen där varje individ är hårdkodad att sätta sitt eget intresse främst. Är det många individer som har samma intresse, på ett ungefär, kan det t.o.m. gå att bygga fungerande samhällen som alla accepterar. Dagens Värdegrund, som Dödsalliansen genomdriver, gör precis tvärtom och följer snarare främlingsprincipen. Den som inte har minsta anknytning till Sverige, varken genetiskt, etniskt, ekonomiskt eller kulturellt får allt betalt och tillrättalagt medan svenskarna förväntas leva knapert och med glatt mod betala de skatter som följer. Man vill t.o.m. lura oss att tro att svenskarna inte själva klarar av att producera tillräckligt för att försörja sin egen befolkning, utan att vi behöver importera arbetskraft (64000 per år för lång tid framöver enligt Arbetsförmedlingen).

Värdegrunden – ett tomt skal utan mening

Den av Dödsalliansen påbjudna rätta Värdegrunden bygger på ett antal principer som tillsammans ska fylla den med innehåll och mening. Det är demokrati, etik och moral, jämställdhet och mångkulturalism. Det finns här ett antal inbyggda problem. Om folket inte vill ha mångkulturalism, då faller hela idén med Värdegrunden med stort V. Då kan man antingen välja att avveckla folkstyret eller avveckla mångkulturalismen – Dödsalliansen har valt det förra. Ja, där kan man säga att Värdegrunden gick på grund direkt.

Enligt Värdegrunden är det viktigt med pluralism och olika perspektiv. Men om perspektiven är utanför Värdegrunden och kanske t.o.m. vill byta ut innehållet i den, då går det inte heller. Två grundstötningar inom loppet av två minuter.

Det är också viktigt med etik och moral. Allas lika värde är en central princip under demokratikriterierna. Samtidigt framhålls aktningen för varje människas egenvärde som viktig. Värderar du dina barn högre än andras, då faller Värdegrunden igen. Tre grundstötningar kanske blir för mycket?

Så har vi då denna hyllade mångkulturalism där respekten för olika religioner, kulturer och identiteter framhålls som en grundbult. Men om en religion, såsom Islam, varken vill ha demokrati eller jämställdhet, hur går det då med denna princip? Fyra grundstötningar och den så hyllade Värdegrunden borde nu vara i sank, utan möjlighet att repareras.

Jämställdhet är också ett nyckelbegrepp i Värdegrunden. Mäns och kvinnors rättigheter och möjligheter ska vara lika. Det låter bra men svenska politiker har misstolkat detta så att det nu istället är män och kvinnor som ska vara lika, inte deras rättigheter. Det strider mot fyra andra principer i Värdegrunden- pluralism, mångfald, egenvärdet och mångkulturalismen. Fem grundskott och skeppet borde nu ligga på havets botten, eller?

Nej, inte alls. Värdegrunden ska just vara helt tom på innehåll och så motsägelsefull att allt eller inget kan rymmas där. Då kan den nämligen användas av Översteprästerna som vapen. Alla som har en avvikande uppfattning kan då anklagas för att ha fel värdegrund. Den som ställer frågor om den, ifrågasätter delar eller påpekar dessa motsättningar kan enkelt avfärdas med hjälp av tre ord – rasist, islamofob och antisemit.

Allt är nämligen möjligt i denna nya värld, 2016. Gott kan vara ont och tvärtom och de icke önskvärda kan bli önskvärt. Värdegrunden är dessutom flexibel så att det är ok för Översteprästerna att ibland stjäla idéer från kritikerna, göra dem till sina egna och lite i smyg putta in dem i den rätta Värdegrunden, om den skulle vara allt för folkfientlig.

Sanningen är att den så hyllade enda rätta Värdegrunden, med stort V, är värdelös. Helt tom på innehåll och så motsägelsefull att den är helt meningslös för oss svenskar. Den borde istället kallas Värdelösgrunden, så dålig och innehållslös är den.

Det finns bara en princip som är evig och som är långsiktigt hållbar – närhetsprincipen. Vi tycker alla att det som är närmast oss är viktigast. Familjen först, sedan närområdet, vännerna, kommunen, landet och sist kommer världen. Det är så självklart att det borde inte ens behöva påpekas.

Bildresultat för shipwreck
Här hör Värdelösgrunden hemma.