De anti-vita sökresultaten

Det pågår en attack mot vithet i hela västvärlden. I stora delar av världen är vithet det högsta idealet. Kvinnor gör sig så ljushyade de kan och färgar håret ljust. I västvärlden sker dock en motsatt påverkan, här är vithet fult och ont. Det började någon gång efter andra världskriget då alla västländer tvingades, pressades, till att lägga om sin invandringspolitik. Gradvis har andelen vita i väst sjunkit samtidigt som hatretoriken mot vita skruvats upp. En viktig del i detta är de enormt inflytelserika sökmotorerna, de som bestämmer vad som ska komma upp när vi söker på ett ord. Det är enkelt att ta reda på hur vinklade de är när de presenterar sina sökresultat. Fria Sidor gör ett antal sökningar och presenterar resultatet så kan läsaren själv avgöra om det är en slump eller en aktiv politik riktad mot vita som dessa sökmotorer ägnar sig åt. Använd din egen favorit – resultatet blir detsamma. Sökningarna görs på engelska.

Sökord: White couple

En sökning på white couple ger följande resultat. 12 av 50 bilder, enbart 24% av bilderna visar bilder där bara vita par finns med. 76% är blandade par, trots att sökningen uttryckligen efterlyser white couple.

Typisk bild vid sökning på White Couple
Typisk bild vid sökning på White Couple

Motsvarande sökning på black couple eller asian couple ger faktiskt 50 av 50 möjliga, 100%, på båda sökningarna, d.v.s. det finns inte ens en enda vit person med på de 50 första bilderna.

Sökord: White marriage

En sökning på white marriage ger endast 8 av 50 bilder, 16% där enbart vita gifter sig. I 84% av de 50 första bilderna finns andra än vita med, trots att sökningen uttryckligen avser white marriage. Black marriage har 46 av 50 bilder, 92% med enbart svarta och asian marriage har 40 av 50, 80% med enbart bilder på asiatiska par.

Typisk bild vid sökning på White Marriage
Typisk bild vid sökning på White Marriage

Sökord: White friends

Söker vi på white friends är 6 av de 50 första bilderna enbart på vita. 44 bilder, 88 % visar andra än vita. Motsvarande sökning på black friends och asian friends visar att 49 av 50, 98% bara visar personer från de sökta etniska grupperna, svarta och asiater.

Typiskt resultat vid sökning på White friends
Typiskt resultat vid sökning på White friends

Sökord: White people

Bara 14 av 50 bilder, 28%, visar enbart vita vid en sökning på white people. Inte ens då vi söker på ett så tydligt sätt som efter white people får vita dominera sökresultatet. 72% visar bilder på människor som inte är vita. Motsvarande siffra för black people och asian people är 49 av 50, 98%.

Typiskt resultat vid sökning på Asian people
Typiskt resultat vid sökning på Asian people

Sökord: White inventors

Vid en sökning på white inventors är enbart vita med i bilden på 11 bilder av 50, 22%. Vid en sökning på black inventors är istället 49 av 50 bilder, 98% föreställande svarta uppfinnare. Det makabra resultatet är således att sökresultaten ger intrycket av att svarta är mer förknippat med uppfinningar än vita.

Typisk bild vid sökning av White inventors
Typisk bild vid sökning av White inventors

Sökord: Poor people

En sökning på poor people visar inte en enda bild på vita av de 50 första, detta trots att det finns många vita som är fattiga. De tycks sökmotorerna ha glömt.

Sökord: White love

Låt oss avluta med att söka på kärlek. Vid en sökning på white love är det endast 5 av de första 50 bilderna som visar människor, av dessa är 0% vita. Motsvarande sökning för black love ger 22 bilder som visar människor, av dessa är 96% svarta. 43 av 50, 86%, visar bilder på människor vid en sökning på asian love. 100% av dem på asiater.

Typisk bild vid sökning på Asian love
Typisk bild vid sökning på Asian love

Slutsats

En enkel analys av sökresultaten bevisar att de kraftigt missgynnar vita. Något White Privilage eller White Supremacy förefaller inte finnas, i alla fall inte i sökmotorerna. Oavsett hur man ställer frågor om vita kommer andelen enbart vita på bilderna aldrig över 28%. Ofta får vita inte vara ensamma i fler än 15% av bilderna, trots att sökningen uttryckligen och specifikt söker efter just vita. Det är som om det finns någon spärr som förhindrar sökresultatet att enbart visa bilder på vita. Asiater och svarta har det betydligt bättre – 90% eller fler av bilderna visar enbart asiater eller svarta när vi söker specifikt på dem. Fria Sidor kan ärligt säga att det finns skönhet i alla raser. Ett naturligt flöde in och ut ur Sverige är ingenting som Fria Sidor har någonting emot. Det som sker nu däremot är något helt annat. Det är en ond, medveten attack på alla vita europeiska folk. Det är fullständigt oacceptabelt och måste motverkas på varje sätt. Vi kan alla göra något. Fria Sidors roll är att försöka få svenska folket att förstå.

Tack för att du läser Fria Sidor!