Bokrecension och julklappstips

Västs Mörka Hjärta

För att förstå Sverige måste vi förstå världen. Det som sker runtomkring oss påverkar oss direkt och indirekt. Vi är inne i en väv med trådar som leder åt alla håll, inom och utom Sverige. Dagligen sker transaktioner över Sveriges gränser för miljardbelopp. Nästan halva Sveriges BNP utgörs av export och lika stor import. Varje dag reser tusentals utomlands och lika många reser hit. Vi är en integrerad del i en väv som sträcker sig runt jorden. Bakom all denna statistik finns företag, organisationer och människor av kött och blod. De har intressen och vi är naiva om vi tror att vi står fria från den väg floden flyter internationellt. När denna insikt infinner sig blir en naturlig följd att söka svar hur världen fungerar. Du inser snart att det mesta som berättar om de lite större sammanhangen inte är skrivet på svenska. Det finns några få undantag och två av dem är Demokrati till döds – Sveriges väg in i den globala diktaturen samt Västs Mörka Hjärta. Båda dessa böcker får av Fria Sidor högsta betyg och är dessutom på svenska och, inte minst betydelsefullt, lättlästa med ett humant sidantal. Så vill du ägna julen åt att fördjupa dig lite i stormaktspolitiken och de krafter som styr vår värld är ett tips att införskaffa dessa böcker. De fungerar utmärkt som julklapp till dig själv men också till någon du bryr dig om. Nivån är både rak och skarp men samtidigt inom ramarna för det tillåtna. Böckerna är skrivna av Kristoffer Hell som också driver den utmärkta sidan Blueshift.nu. Fria Sidor ska i denna recension ge dig en liten försmak på böckerna.

Västs Mörka Hjärta

Boken tar sitt avstamp i 9/11 vilket är en utmärkt utgångspunkt för att analysera vår nutid. Här används mycket talade namn på de tre versioner som idag florerar om vad som hände, Evangeliet som är den officiella versionen med 19 araber med mattknivar utan flygkunskaper som inte fastnade på någon övervakningskamera, Apokryferna som är den version många som inte vågar gå hela vägen landar i, det var visserligen kanske inte helt som man påstår men Saudiarabien, USA:s bundsförvant i Mellanöstern, gjorde det! samt Underrättelseversionen som de flesta som analyserar händelsen fullt ut hamnar i – 9/11 var en amerikansk statskupp av ”the deep state”.

Här visas på ett enkelt och utmärkt sätt att den officiella versionen inte kan stämma och vi börjar att följa med på president George W. Bush flygplan och vad som hände där denna morgon. Vi får också en rejäl lektion i varför byggnaderna inte kunde ha imploderat bara av kontorsbränder.

Författaren har begärt ut dokument från svenska myndigheter om händelsen. Här lyser varje form av djupare analys med sin frånvaro. Det är helt uppenbart att svensk analys är grund, synnerligen grund och i varje avseende en blåkopia av den officiella versionen. Samma sak kan sägas om Estoniakatastrofen som inträffade under Carl Bildts överinseende och där varje form av seriös analys av vad som verkligen hände uteblir. Författaren nämner vapensmuggling från forna Sovjet som en möjlig bakgrund till händelsen.

Bevisen finns där för att 9/11 var ett ”inside job” och boken överraskar genom att presentera delvis nya bevis och infallsvinklar som är övertygande. Spåren leder oss till opiumodlingarna i Afghanistan och USA:s krig i Irak, Sudan och Libyen och Project for a New American Century (PNAC).

9/11 är en enskild händelse men det finns många fler som ingår i något författaren träffande kallar Geopolitisk Terrorism. Terror används för att skapa kaos för att nå ett mål – men vilket mål och vem gynnas? Geopolitisk terrorism är inte ny utan flera exempel ges i boken så långt tillbaka som 1605 och Krutkonspirationen som var en brittisk falsk flagga mot sig själv för att kunna gå ut i krig mot dåtidens stormakt Spanien. Samma då som idag, uppenbarligen. Boken redogör i detalj för hur en terroristattack går till, dess anatomi, så att vi lättare ska kunna se klart nästa gång en genomförs. Här finns Mullvadarna, Syndabockarna, Yrkesmännen, Ledningscentralen och Täckmanteln. Boken går igenom flera exempel som Boston Maraton, Charlie Hebdo, mordet på Olof Palme och ytterligare några exempel. Läsaren lämnas med en klar bild vad det är frågan om. Även bomberna i Londons tunnelbana gås igenom. En intressant räkneövning är att beräkna sannolikheten för att tre tunnelbanevagnar på exakt den dagen (7 juli 2005), exakt den tiden (09:00) och på exakt de stationer man redan planerat in som en övning med motsvarande scenario. Svaret blir 3,2 sextiljarder (3,2 *1039). Det säger oss något om vad det är som pågår. Alla dessa övningar som ständig pågår samtidigt eller i anslutning till dessa attacker – börjar det inte bli lite väl vanligt för att vara tillfälligheter?

Den sista avdelningen i boken täcker Globaliseringsagendan. Här får vi bekanta oss men den historiska betydelsen kontroll av banker haft, det lilla nätverk av storföretag som genom ask i ask principen i ett globalt nätverk kontrollerar stora delar av det internationella näringslivet, svartmureriet, FN:s agenda, EU och det rasbiologiska experimentet samt den ultimata kontrollen över oss – borttagandet av kontanterna. Bara de som har rätt värdegrund kan i framtiden räkna med att få access till pengar och därmed överleva när kontanterna helt avskaffats. Den Nya Världsordningens önskedröm. En enkel omkopplare för att bestämma vem som ska dö och få leva.

Demokrati till döds

I boken Demokrati Till Döds tas vi ner på jorden och zoomar in på Sverige. Nu förs den globala agendan ner på mikronivå. Hur står det egentligen till i vårt eget land? Kopplingen finns där redan från början till ett litet antal internationella hyperförmögna finansoligarker. Deras trådar letar sig obönhörligt också in till vårt lilla land. För att kunna kontrollera en befolkning måste man övervaka den. Sverige har en lång tradition att göra det. FRA är bara en i raden av statliga initiativ att övervaka oss från vaggan till graven. En synnerligen intressant aspekt, som också är ny, är att fartkamerorna har en betydligt vidare funktion än vad man vill få oss att tro. De är strategiskt utplacerade så att man kan följa ett fordon över stora delar av Sverige. Hastighetsövervakningen får man på köpet. Vi får en god inblick i hur systemet är uppbyggt och fungerar i praktiken.

Sverige är också världsmästare att stifta olika lagar. En graf visar bilden på nya lagar vi stiftat. Den dramatiska ökningen från förr är skrämmande. Men är det verkligen så att vi blir lyckligare och friare desto fler lagar vi stiftar – eller är det tvärtom? Har vi det bättre idag, mer vår frihet och framtidstro och mår vi bättre, än vad vi gjorde för 50 år sedan då vi endast hade en bråkdel av de lagar vi har idag? Är det inte så att dessa lagar ofta inskränker vår frihet och istället lämnar över nyckeln till den åt staten? Nya lagar stiftas i vårt land i lika hög takt som nya fördummande underhållningsprogram gör oss försoffade och omedvetna om vad som pågår. Det är oundvikligt att inte få känslan av att något inte står rätt till med vår demokrati.

Boken ställer ett antal provocerande frågor som de flesta tror sig säkert veta svaret på, men gör vi verkligen det? Hur vet vi att majoriteten av ubåtarna var från Sovjet, att koldioxid är farligt för vår planet och att ”förintelsen” har ägt rum som man påstår? Kan det vara så att samma massmedier som ger oss fördummande underhållning också är de som talar om för oss vad som är sant och inte i dessa, för mänskligheten, viktiga frågor? Utan korrekt information, kan vi delta i den demokratiska processen på ett meningsfullt sätt?

En intressant observation är den ubåtsjakt som drogs igång i skärgården i oktober 2014. Samtidigt pågick en övning där bl.a. fem nederländska ubåtar deltog – Northern Archer. Kan det möjligen vara så att det var enheter ur denna grupp som observerats? Svenska folket bereddes i alla fall möjlighet att påminnas om att fienden finns där ute någonstans. Enligt våra folkvalda i öst.

Vad gör alla svenskar på Bilderbergmötet? Är det så enkelt som att Sveriges statsminister efter valet 2018 heter Annie Lööf? Eller Magdalena Andersson? Båda har ju invigts och masserats i maktens korridorer och träffat de som bestämmer. Spelets regler är tydliga och klara – de behöver inte sättas på pränt – gör som vi antyder och det kommer gå bra för dig – annars inte. Vilken politiker väljer frivilligt att börja knega som Svensson till en vanlig lön och vanliga arbetstider när man njutit sötman på toppen av pyramiden?

Boken avslutas med avdelningen Det Moraliska U-landet. Här får vi bekanta oss med det pågående avskaffandet av kontanter som i praktiken gör oss livegna, det mystiska i att banker kan skapa pengar som inte redan finns ur tomma intet, aerosolutsläppen som sker från flygplanen och Sveriges deltagande i kriget mot Libyen som med alla rimliga tolkningar utgör ett krigsbrott mot en suverän stat. Men om allt detta må vi kanske inte berätta?

Omdöme

Ovanstående är naturligtvis bara ett axplock av allt intressant som finns att läsa i böckerna. Båda böckerna har ett rikligt referensmaterial, fotnoter och hänvisningar. De gör sig bäst i par, den ena med en bredare internationell utblick, den andra mer med fokus på Sverige. Men ska du bara köpa en rekommenderar Fria Sidor Västs Mörka Hjärta.

Nå, omdömet då? Böckerna tar inte upp ”förintelsen” men författaren har på sin blogg öppet vågat ifrågasätta ”förintelsen” (se forintelsen.nu)vilket utgör respekt och är samtidigt ett bevis på att inga fingrar läggs emellan vad gäller att hitta Sanningen. Det är tryggt och en bra grund att stå på då du vet att du slipper betala för politisk korrekthet och lögner. Fria Sidor har läst en hel del, ofta engelsk litteratur, och speciellt Västs Mörka Hjärta kondenserar ner på ett lättfattligt sätt allt det väsentliga. Det är en konst att säga mycket på få sidor. Samtidigt är böckerna inte bara en försvenskning av den omfattande engelska litteraturen utan författaren har en egen analys, egna infallsvinklar och frågeställningar. Det gör böckerna spännande även för dem som kommit en bit på vägen.

Fria Sidor kan utan tvekan rekommendera båda dessa böcker till den som snabbt vill komma in i de lite större frågorna. De kompletterar varandra och är bäst tillsammans. De är matnyttiga både för novisen och den som kommit lite längre. Båda böckerna håller en sådan linje att de passar inte bara till dig själv utan också att ge bort till någon du vill väl och därför vill ska vakna upp – inte med en chock, utan med en nyfiken förundran.

Vad gäller böcker på svenska av en svensk författare som ger en heltäckande överblick om vad som verkligen pågår i vår värld och i Sverige står dessa böcker i en klass för sig.

Böckerna kan beställas på blueshift.nu.

Not: Läs gärna också recensionen av boken Västs Mörka Hjärta och Demokrati till döds av Pia Hellertz. Nya Dagbladet har också recenserat Västs Mörka Hjärta. Recensionerna förstärker bilden av att detta är böcker en Sanningssökare bör ha i sitt bibliotek.