Är det amerikanska valsystemet riggat?

Det förekommer idag många uppgifter att det amerikanska valsystemet, som använder datorer, är så hemligt och ogenomträngligt att Systemet själva kan välja vilken kandidat som ska vinna. Är detta bara en ”konspirationsteori” eller finns det substans i påståendena? Som ni kommer se av granskningen, i videos och länkade rapporten till electoralsystemincrisis.org ser det mycket illa ut, tyvärr.

Josef Stalin har sagt:
“De som röstar bestämmer inget; de som räknar rösterna bestämmer allt.”

Sedan 1988 sker all rösträkning i hemliga datorer. De som röstar gör ett hål i en papperslapp eller trycker på en knapp som sedan går in i systemet. Problemet är att ingen sedan kan kontrollera vad som händer. Det amerikanska folket kan inte efteråt kontrollera sin röst eller avgöra om detta datasystem producerat ett korrekt resultat. Därför vet ingen om systemet är riggat eller inte och det är just detta som är problemet. Man får lita helt på att de som representerar Systemet är ärliga och inte manipulerar det. Redan nu kan vi konstatera att det föreligger stora risker för manipulation. Alla system som gör anspråk på att vara hederliga måste ha mekanismer som säkerställer oberoende granskning. Så den påstådda ”konspirationsteorin” visar sig vara högst befogad.

Många exempel på fel i valsystemet

Det finns många dokumenterade fall där datorerna har varit felprogrammerade och uppenbart givit ett felaktigt resultat. Det fanns 2004, 56 dokumenterade fall där rösterna inte var rätt räknade. Om ni minns så vann George W. Bush mot Al Gore och valsegern handlade om några tusen röster. Detta är ingen obetydlig fråga utan helt grundläggande för en demokrati. Ibland handlar det om stora fel. I Seattle ”saknades” upp till 14000 röster, i Tennessee ”försvann” 40000 röster. I Florida 2002 räknades tusentals röster till republikanernas fördel, felaktigt. I New Mexico lades 12000 röster till. I Dallas försvann 41105 röster. År 2000 lades tusentals röster till Bush medan Al Gore fick avdrag på 16022 röster.  I Tennessee år 2000, Shelby County, räknades rösterna gånger 6. Idag finns drygt 400 dokumenterade fall.

Utöver konstaterade fel, bevisade fel, finns många fler fall där rösträkningen baserat på yttre observation ser konstig ut. I Texas, Comal County, upptäcktes 2002 att tre republikanska kandidater i rad i distriktet fått exakt lika många röster 18181. I Miami Florida, i en stabil kommun, varierade antalet röster mellan olika val från 4000 till 12000, trots att det bodde 13000 i kommunen båda valen. I Georiga 2002, försvann 67 rösträkningsmaskiner, man räknade om men då ökade antalet röster med 2180, från det officiella antalet som hade röstat.

Statistiska metoder avslöjar fel

Utöver detta finns bra statistiska metoder där man kan statistiskt räkna ut var resultatet borde hamna, men där det avviker markant åt den kandidat man vill gynna. I videon ovan redovisar man just de statistiska analyserna i primärvalen och har där kommit fram till att i delstat, efter delstat, gynnades Clinton mot Sanders och Trump missgynnades mot Rubio och Cruz.

Den viktiga CVT-grafen

Desto fler som lagt sin röst, desto mindre ändrar sig valresultatet. Det har vi sett alla år i Sverige att ju fler valdistrikt som räknas, desto osannolikare är det att det blir stora förändringar. Detta beror på att medelvärden följer enkla matematiska regler.

Grafen nedan, som du enkelt själv kan göra, visar att genomsnitten med ett fåtal observationer varierar men när du sedan adderar ytterligare 2 observationer stabiliseras genomsnittet. Skälet är så klart att 2 ytterligare observationer påverkar mycket mer om det bara finns 2 sedan tidigare, än om det t.ex. redan finns 14. Kurvan nedan får sägas vara typisk om slumpen helt får styra.

val1

Nu hävdar de som försöker bortförklara dessa anomalier att de små distrikten räknas först och att sedan för varje ytterligare större distrikt så ökar andelen som röstade på Clinton. Det låter det som en fantasi. Det måste förekomma variationer som inte är linjära. För att kontrollera detta så gör vi ett test med en svensk kommun, Enköping.

Här ser vi att i början när de små valdistrikten räknas så svänger det en hel del. Kurvans värden stabiliseras dock ganska snabbt och liknar ganska snart en rak linje. Inte ens när vi adderar de tre största valdistrikten, Enköping Norra, Enköping Södra och Enköping händer särskilt mycket med genomsnittet.

val2

Så tittar vi då på primärvalet mellan Sanders och Clinton 2016. I nedanstående graf ser du hur det ser ut i ett handräknat distrikt med valobservatörer. I början svajar det rejält men allt eftersom fler och fler röster ackumuleras ändras inte genomsnittet så mycket.

Nedanstående graf visar hur det såg ut i Illinois. Här användes datorer utan minsta insyn från allmänheten. Vi ser här ett helt annat mönster än det vi visat ovan.

Systemen inte alls skyddade mot intrång

Videon nedan visar hur studenter på Princeton enkelt tar sig in i valsystemet, trots befintliga lösenord, lägger in sina egna kandidater och sedan röstar på dem och ändrar på röstresultatet utan att lämna spår efter sig.

Valmanipulation har lång tradition

Det är inget nytt under solen när det handlar om att manipulera val. När det handlar om valsedlar i papper har det i USA funnits en omfattande verksamhet att gå runt på stan och samla in rösterna i lådor, så att de som röstade skulle slippa besväret. Detta går självklart inte och ingen vet sedan vad som hände med rösterna. Enligt Encyplopedia Britannica från 1910 beskrevs hur man hade lyckats ta bort 40% av alla röster. Ett annat sätt att manipulera ett pappersbaserat system är att man låter obehöriga få tillgång till det för att lägga röster. Ofta måste röstsedlar fraktas. Ibland sker på vägen saker som inte borde hända, trotts påstådda säkerhetsrutiner. Man har hittat lådor med röster flytande i floder. 1997 rapporterade man i San Francisco om ett mycket jämt val. Något resultat kunde inte presenteras förrän det kom ytterligare 100 lådor, i vilka det fanns en överväldigande majoritet åt ena sidan. Lyndon B. Johnsson förde en jämn kamp mot Coke Stevenson, 1948 i valet till senaten. Vittnen har beskrivit hur man brände valsedlar och ändrade på andra. Nya valsedlar dök ständigt upp och han vann till slut med 87 röster. Med röstkort kan man göra ytterligare ett hål och då räknas rösten som ogiltig. Det hände i Florida 2002, då ovanligt många, 21855, hade hål för två kandidater och blev ogiltiga. Någon omräkning skedde inte.

Valsystemet som en ”black box”

Med det maskinella valsystemet gick det, trots allt, att upptäcka fel. Idag går det inte eftersom allt sköts i datorerna. Tanken med datorerna är att de ska minska felen men de är samtidigt en dröm för alla som vill manipulera. Det behöver inte vara de officiellt valda personerna som står för en sådan manipulation utan man har över 3000 samverkande lokala system med möjlighet för de med de rätta kontakterna och kunskap om hur systemet fungerar att manipulera det utan att någon ens vet om det. Någon som har lösenord kan vara satt i skuld, då har man plötsligt tillgång till systemet. Det händer inom alla områden och skulle inte vara första gången någon pressas till lagbrott.

I Georiga 2002 förlorade Max Cleland, han som hoppade av 9/11-kommissionen i protest, ett val till senaten, trots att han ledde i alla prognoser och trots att en republikan vunnit i alla val de senaste 134 åren. Vad hände? Ingen vet men strax innan valet krävde alla maskiner en uppdatering för att förbättra ”pekskärmarna”. Detta trots att alla testats utförligt innan de lämnade fabriken. Den myndighet som ska ansvara för certifieringen meddelade att man inte gjort någon certifiering.

Valsystemen ägs och sköts av privata aktörer

Idag är det 3 stora företag som betrotts med att hantera rösträkningen. 99% av alla distrikt använder sig av dessa företags program för att förrätta valen. Problemet med detta är att programvaran är skyddad och offentligheten får inte granska den. Rösträknandet ligger i privata händer och undgår offentlighetsprincipen. De behöver inte svara på frågor som rör dessa företags ägande eller kopplingar heller. Amerikanska folket får helt enkelt lita på Systemet. Vad som händer efter det att man röstat vet ingen utomstående.

Film som visar det riggade systemet och som skadade Bernie Sanders stort.

Kontrollerad press en del av systemet

Den press som ska skydda oss från eventuella fel är helt i händerna på Systemet. Man vet att om det skiljer kanske bara någon procent mellan kandidaterna så hjälper det så klart allmänheten att tro att ingen manipulation skett om prognoserna innan också är riggade. Det går inte lika lätt om det är en klar övervikt för en kandidat men är det jämt hjälper dessa prognoser till att förbereda väljarna. Allmänheten ser sedan att prognosen och valresultatet stämde. Oklarheter döljs och det man själv vill lyfta fram kommer i fokus.

Därför är det signifikativt för det som nu sker i USA att den viktiga och omfattande ”Exit Poll” där man ställer frågor till de som lämnat vallokalen ägs och drivs av en konsortium av de största amerikanska mediebolagen. Exit Polls skulle kunna vara en kontroll för att upptäcka fel men eftersom media i USA är en del av Systemet så faller också detta bort.

Ingen granskning tillåten

Idag är det förbjudet för allmänheten att försöka granska hur rösträkningen går till. Istället för att använda öppen källkod som alla kan granska används de 3 företagens egen, hemliga, programvara. De som önskar granska ett val i ett distrikt måste meddela detta 3 veckor i förväg. Då omräknas 3% av rösterna. På så sätt vet man redan om innan att det kommer ske en granskning och eftersom inte alla röster omräknas finns så klart ytterligare utrymme för manipulation.

Endast ett fåtal delstater och distrikt har betydelse

Endast de stater som brukar växla mellan demokraterna och republikanerna behöver påverkas och endast de distrikt i dessa delstater som brukar byta färg. Eftersom den som får flest röster får alla elektorer räcker det med att påverka viktiga distrikt i ett par avgörande delstater för att vända förlust till vinst.

Finns fog för att misstänka fel och manipulation

Tyvärr, visar Fria Sidors granskning att detta absolut inte är en ”konspirationsteori”. Det finns bevis på att fel förekommit, bevis på manipulation, det finns bevis på faktiska och högst osannolika statistiska avvikelser. Det finns bevis på att det går att bryta sig in i systemet. Den viktigaste biten är att det inte ens går att kontrollera. Så frågan är varför världens stolta demokrati, världens föredöme, som man vill sprida till hela världen, inte har skapat ett system där ingen ens behöver ställa frågan om det är riggat? USA har under mycket lång tid haft stora problem, oavsett system. Varför ska det vara så svårt? Finns det ett syfte med att systemet ska vara krångligt och ogenomträngligt för allmänheten?

Litar du på Systemet, då finns inget problem. Om du inte gör det och hoppas att Trump ska vinna, då kan du sannolikt dämpa din entusiasm.

http://www.electoralsystemincrisis.org/

Black Box Voting book: FREE