Eftervalsanalys: YouGov

Del 4

Uppvaknandet avtog officiellt dramatiskt

Fria Sidor ska i en serie granska valresultatet 2018. Det kommer att ske en bit i taget och metodiskt. Låt oss titta på detaljerna och vänta med de definitiva slutsatserna tills hela granskningen är klar. Valet springer inte iväg, inte heller verkligheten som segrarna nu slås om att få administrera. I tidigare analyser har visats att statliga SCB som notoriskt visat SD för lågt just i detta val träffade ganska rätt, även om t.o.m. SCB överskattade SD. Fria Sidor har också uppmärksammat läsaren på att VALU normalt visar SD för lågt men 2018 var det fler som sa att de skulle rösta på SD än som gjorde det, något som inte tidigare förekommit. I denna del granskas YouGov, SD och de faktiska valresultaten.

YouGov

Företaget grundades år 2000 i Storbritannien av personer som tidigare visat en politiskt konservativ inställning. Idén är att göra olika undersökningar genom en webb-panel. Företaget har fler än fem miljoner i sina webb-paneler, varav knappt en miljon i Storbritannien och knappt 100 tusen i Sverige.

YouGov har expanderat utomlands sedan 2006 och finns idag, främst genom olika förvärv, representerat på alla kontinenter. Verksamheten i Norden har sitt ursprung i förvärvet av danska Zapera år 2007 – ett företag som också specialiserade sig på opinionsmätningar genom webb-paneler.

Enligt analyssidan 538, som utvärderar opinionsinstitut och som var en av få att förutspå Donald Trumps framgångar, får YouGov näst högsta betyg i USA för träffsäkerhet (88%).

YouGov och SD

Första mätningen av SD skedde på valdagen 2010 (19 september). YouGov gav SD 5,1%, exakt samma som medelvärdet av samtliga opinionsinstitut. Regelbundna mätningar av SD började sedan publiceras i mars 2011 i tidningen Metro.

YouGov följde genomsnittet för alla opinionsinstitut fram till månaderna innan 2014 då YouGov underskattade Sverigedemokraterna t.o.m. mer än de övriga instituten. Tittar vi på YouGov ser det bevisligen ut som att man fångat SD:s uppgång mycket bra efter valet 2010 (se ovan). Högsta noteringen för YouGov fick SD i oktober 2013 då man fick 12,9%, vilket sedan blev valresultatet. Av någon anledning visade sedan YouGov SD på 8,6% i genomsnitt för de tre sista månaderna före valet.

Det är enkelt att se att efter valet 2014, då YouGov igen började redovisa SD i mars 2015, man efter det konstant legat runt fem procentenheter över genomsnittet för de andra opinionsinstituten. Grafen visar att YouGov mer eller mindre exakt följer de andra instituten vad gäller upp- och nedgångar men visar konstant för högt.

YouGov och övriga

Vad gäller övriga partier har YouGov (blått) visat bra förutom just 2018. För 2010 och 2014 låg YouGov nära utfallet (rött) men för 2018 hände något dramatiskt – enigt YouGov låg övriga i snitt på 5,8% de senaste tre månaderna medan utfallet i riksdagsvalet blev 1,5%.

YouGov, SD och övriga

Mest anmärkningsvärt blir det när vi tittar på YouGov och hur man fångat SD plus övriga partier. Det ser ganska bra ut till 2014 men för 2018 visar YouGov så mycket fel att det övergår allt förstånd. Den som är observant ser att kurvan pekar uppåt. YouGov följer egentligen bara trenden. Det som är anmärkningsvärt är att ökningen i stödet för SD och övriga partier slutar att öka.

Uppvaknandet avtog officiellt dramatiskt

Ska vi tro valresultatet var det 17% som röstade på andra partier än Sjuklövern 2014 men 2018 hade det ökat till bara 19,1%. Det är som om de senaste fyra åren med allt vad det fört med sig i stora drag inte påverkat väljarkåren. Ska vi tro på det?

YouGov och Metro

Metro har enligt uppgift bett YouGov att komma med en förklaring för att ligga till grund för om man ska fortsätta samarbetet. Det måste vara helt unikt i världen att YouGov tvingas att förklara sig. YouGov kan tala med Sentio. Båda instituten har det gemensamt att man kraftigt överskattat SD i valet 2018.

Slutsats

Fria Sidor vill alltid ha bevis och fakta och ännu kommer inget definitivt besked ges men det går helt enkelt inte att tro på att det är så här svenska folket valt att rösta. Det är för många bitar som inte stämmer. Det går kanske att tro på att SCB förbättrar sig, en enskild händelse, men att detta samtidigt sker som VALU helt ändrar bias, från underskattning till överskattning och att både Sentio och YouGov, två institut som inte har något samarbete, samtidigt skulle visa på en ökning som sedan helt uteblir – det blir för mycket.

Varför skulle YouGov (Storbritannien) och Sentio (Norge) fallera samtidigt samtidigt som statliga SCB träffar klockrent? Fria Sidor är sanningssökande och om valresultatet är rätt kommer Fria Sidor att erkänna det. Tills vidare lutar det åt att det inte är rätt och att någonting riktigt fel har begåtts.