6 miljoner ”förintade” 166 gånger innan andra världskrigets slut

Hur ska vi svenskar förhålla oss till det faktum att judarna omnämnt "förintelsen" av 6 miljoner judar eller närbesläktade påståenden 166 gånger perioden 1900-1945,...

Talet som inte håller ihop

Stefan Löfven börjar sitt tal med att berätta att landet idag, precis som 1918, hotas av extremister. Han går ut hårt och berättar om...

Svenska folket är ett urgammalt folk med rätt till Sverige

Svenska folket har en urgammal rätt till Sverige. Vi är en ursprungsbefolkning som har lika mycket rätt att få skydd som t.ex. ursprungsbefolkningen i...

10 000 afrikanska båtmigranter till Italien per vecka

Det kommer för närvarande ca: 10 000 afrikanska migranter till Italien varje vecka. Sedan början av året har det hittills kommit 200 000 via...

JFK: Läkarna som förkastar de officiella bevisen

video
Kärnan i mörkläggningen av mordet på John F. Kennedy är att den officiella versionen påstår att han sköts av en ensam gärningsman. Lee Harvey...

Etablissemanget visar sitt rätta jag

Det är ofta vid viktiga frågor eller vid motgångar som masken faller av. Vi har Balfourdeklarationen 1916, då en viss Walter Rothschild, från en...