Svenska statens alla bortkastade miljarder du betalar: Del 1

Fria Sidor ska i en serie inlägg granska den offentliga sektorns inkomster och utgifter. Vi börjar 1997 då invandringen till Sverige ännu var relativt...

Det är någonting oändligt heligt och unikt med judiskt liv

"Om en jude behöver en lever, kan han då ta den från en oskyldig icke-jude som passerar förbi för att rädda honom? Toran skulle...

JFK: Lyndon Baines Johnsson till Israels undsättning

Det var många som vann på John F. Kennedys död. Den som gynnades allra mest var utan tvekan Israel men Kosher Nostra, det militärindustriella...

Obduktionen som inte fick äga rum

video
President John F. Kennedy förklarades död av läkare på Parklands Sjukhus i Dallas och placerades sedan i en kista. Ett team av Secret Service-agenter...

Folkmordet juni 2017 – Så blev Sverige en mångkultur

Fram till 1900-talets början var beskrivningen av Sverige och svenska folket översvallande positiv. Som alltid var det den som satt vid makten som skrev...

9/11: Brandmännen som medvetet skickades in i döden

I det värsta brottet på amerikansk mark under 1900-talet så gör man ingen brottsplatsundersökning. Det var en attack med flygplan men det var elden man påstår...