Därför behövs Fria Sidor

Varför behövs en ny sida? Räcker det inte med etablerade media eller de många alternativa sidor som redan finns? För det första, etablerad media, låt...

Roosevelt ljög om tysk strävan efter världsdominans och avskaffandet av religioner

Fria Sidor tycker det är djupt tragiskt att vår historia är så fullständigt förvrängd att inte ens fakta kan få människor att ompröva sina...

Så blir du lurad om bankskatten

Enligt de mest seriösa beräkningarna kostar invandringen minst 300 miljarder per år. Som Fria Sidor ska visa senare har kostnaderna för stat och kommuner...

9/11: Flygplanen som återuppstod

Det finns en rad oklarheter med flygplanen. Två av planen avregistrerades inte förrän 28 september 2005. Flight 175 har två separata starttider. Detta bekräftas av...

Var kommer svenska folket ifrån?

Många forskare började på 1700-talet intressera sig för de europeiska folkens ursprung. Man upptäckte att de språk som här talades hörde samman. Genom att...

9/11: Chefsarkitekten – ett plan kan inte få en skyskrapa att...

Flygplanet Boing 707 som flög in i World Trade Center väger 200 ton. Det är mycket men var och ett av World Trade Center...