Folkmordet – januari 2017 – 7000 miljarder i beräknad skuld

Förra året, 2016, beviljades 150535 uppehållstillstånd. Antalet uppehållstillstånd i januari 2017 är 7562, en ökning med 12,6% från samma period förra året, vilket pekar...

Det judiska övertagandet av amerikanska universitet

Fria Sidor ska i en serie inlägg granska hur det kommer sig att judar, framför allt i USA, tycks ha intagit alla de ledande...

Stärk din könsidentitet

Så här i Pridetider är det mycket tal om HBTQ. Vi ska lära oss allt om könsöverskridande identiteter. Minsta ifrågasättande leder till ett omedelbart...

Står vi inför en ny istid?

Står vi inför en ny istid? Frågan är berättigad eftersom historiska kurvor visar att vi nu är i slutet av en varmare period som...

Svenska statens alla bortkastade miljarder du betalar: Del 1

Fria Sidor ska i en serie inlägg granska den offentliga sektorns inkomster och utgifter. Vi börjar 1997 då invandringen till Sverige ännu var relativt...

Den sionistiska lobbyn och amerikanska presidenter

Det sionistiska inflytandet i USA sträcker sig minst 100 år bakåt i tiden. Man stod bakom och tryckte på för den "ryska" revolutionen, USA's...